Сайтта излеу

Результаты Поиска

ПРОКУРАТУРА ИНСПЕКЦИЯСЫ: ЖАРЫЛҚАЙ МА, ЖАТЫРҚАЙ МА?

Редакцияға Нөкис қаласы турғыны Н.Надирова ҳәм С.Нажимова исмли пуқаралар келип Қарақалпақ мәмлекетлик туқым қадағалаў орайы басшы ҳәм хызметкерлериниң сондай-ақ, Қарақалпақстан Республикасы прокуратурасы ҳәм Өзбекстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы Агросанаат комплекси ҳәм азық-аўқат қәўипсизлигиниң тәмийинлениўи үстинен қадағалаў инспекциясының Қарақалпақстан Республикасы басқармасы басшыларының нызамға қайшы ҳәрекетлерин билдирди.

Министрге “қолай” шәртнама

Қарақалпақстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министри тәрепинен районлық, қалалық мектепке шекемги билимлендириў мәкемеси меңгериўшилери менен ис стажы неше жыл болыўына қарамастан тек бир жылға мийнет шәртнамасы дүзилетуғынлығы анықланды.

ӘДАЛАТЛЫҚ ТУЎЫН КӨТЕРИП...

Президентимиз Шавкат Мирзиёевтиң Өзбекстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгениниң 26 жыллығына бағышланған мәресимдеги баянатын терең то¬лқынланыў менентыңлап, алдымызға жуўапкерли ўазыйпаларды белгилепалдық. Баянатта “…Мен ғалаба хабар қуралларының жумысын турақлы бақлап бараман. Бирақ, тилекке қарсы, реформалардың мазмуны, қабыл етилип атырған нызам ҳәм қарарлардың орынланыўы менен байланыслы машқалалар, халықтың мүрәжатлары бойынша газета, теле ҳәм радио каналларда сын мақала, көрсетиў ҳәм еситтириўлер аз. Реформалар процесинде ғалаба хабар қураллары халық мәпиниң ҳақыйқый қорғаўшы¬сына айланыўы керек. Бул ушын олардан сабырлылық, профессионал шеберлик, қалыс¬лық ҳәм терең аналитикалық потенциал талап етиледи…”,-деген еди өз баянатында.

ЕЛГЕ ЖӘНЕ ДӘЎЛЕТ ҚАРАДЫ

Елге Президент келди. Оның сапары даўамында жаңаша өзгерислер менен бирге халқымыздың көкейинде жүрген ислер ҳәм күтилмеген жаңалықлар жүз берди.

КЕЛЕШЕКТЕ ҚАНДАЙ КӘСИПЛЕР ПАЙДА БОЛАДЫ?

Келешекке нәзер таслаўды ҳәм келешекте қандай кәсиплер пайда болыўы мүмкин деген сораўға жуўап алыў мақсетинде IBM инженерии болған ҳәм ҳәзир Давинчи институтының атқарыўшы директоры Томас Фрей дүзген дизим менен танысамыз.

ЖУМЫСҚА МЕҲИР – ТАБЫСТЫҢ ГИРЕЎИ

Мәмлекетимизде халықтың кем тәмийинленген, жалғыз баслы, имканияты шекленген қатламларын социаллық қоллап-қуўатлаў, ҳәр тәреплеме жәрдем көрсетиў бағдарында кең көлемли ислер әмелге асырылмақта. Бунда пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларына үлкен жуўапкершиликлер жүкленген.