Сайтта излеу

Результаты Поиска

Инсон капиталини ривожлантириш – бош мақсад

Муҳтарам Президентимиз ўзининг мамлакатимиз парламенти – Олий Мажлисга Мурожаатномасида, «Инновация – бу келажак дегани. Биз буюк келажагимизни барпо этишни бугундан бошлайдиган бўлсак, уни айнан инновацион ғоялар, инновацион ёндашув асосида бошлашимиз керак» дея таъкидлаб ўтган эди.