Сайтта излеу

Результаты Поиска

«ЖОЛДАҒЫЛАР» Қашан дүзелер?

Жол ҳаққында гәп баслар екенбиз, ең дәслеп ертеклерге жүзленемиз ҳәм қысқаша келтирейик «Бир бар екен, бир жоқ екен, аш екенде, тоқ екен, бир жигит болған екен, ол басқа патшалыққа барыў ушын жолға түсипти. Жол жүрипти, жол жүрседе мол жүрипти», -делинедиде, ертектиң соңы «мақсет-муратына жетипти»,-деген ибара менен жуўмақланады. Ҳақыйқа¬тына келгенде реал турмыста да сондай – жолға шығар екенбиз мәнзилимизге жетиўди мақсет етемиз. Ал, жол¬да болса түрли жағдайларға, ўақыяларға дус келемиз...

Май айныса дуз саламыз, дуз айныса...?

Жәмийетлик ўазыйпалар бөлистирилерде кең жәмийетшиликти өтмиштен хабардар етиў – тарийхшылардың, бүгинги турмысқа тал-лаў жасаў арқалы жеткериў – журналистлердиң, келешекке болжаў жасаў – сиясатшылардың еншисинетийген. Андре Мегри, америкалы публицист.

АРАЛ АПАТШЫЛЫҒЫН ЖЕҢИП ӨТИЎ

Арал теңизиниң қурып қалған аймағында жасыл тоғайзарлар жаратыў мақсетинде алдын ҳеш бақланбаған үлкен көлемдеги жумыслар әмелге асырыл¬мақта. Ҳәр күни 500 ден аслам техник аҳәм авиация жәрдеминде қарық тар¬тыў, баронлаў ҳәм сексеўил туқымын себиў жумыслары орынланбақта.