Жаналыклар

ТАТУ НӨКИС ФИЛИАЛЫ КОМАНДАСЫ ЖЕҢИМПАЗ

Усы жылдың 17-18-ноябрь күнлери Ташкент қаласында ВЕНКОН компаниясы тәрепинен программаластырыў бойынша «Vencon code Invent» чемпионатының Өзбекстан Республикасы басқышы болып өтти. Өткерилген жарыс ҳәм оның өзине тән өзгешеликлери ҳаққында ТАТУ Нөкис филиалының оқытыўшысы Азизбек Қадыров пенен сәўбетлескен едик.

АРАЛБОЙЫ РЕГИОНЫ УШЫН АРНАЎЛЫ ФОНД

Бирлескен Миллетлер Шөлкеминиң Нью-Йорк қаласын¬дағы резиденциясында 27-ноябрь күни БМШның Аралбойы регионы ушын Инсан қәўипсизлиги бойынша көп тәреплеме шериклик тийкарында Трастфонды жумысының басланыўына бағышланған илаж болып өтти.

Тилимиздиң тазалығы қай дәрежеде?

Тилимиз оғада бай деп мақтана аламыз. Бирақ, усындай мақтанып жүриўимиз өзиниң тастыйығын таўып атыр ма деген сораўға қай дәрежеде жуўап бере аламыз.

ФИНАНС ЖӘРИЙМАЛАРДЫ ҚОЛЛАНЫЎДЫӉ ӨЗГЕШЕЛИКЛЕРИ

Финанс жәрийма (санкция) ҳаққында түсиник Өзбекстан Республикасы Салық кодексиниң 112-статьясында берилген болып, оған көре, финанс санкциялар салыққа байланыслы ҳуқықбузарлық ушын жуўапкершилик ша­расы болып, пул өндириў (жәриймалар ҳәм пеня) тәризинде қолланылады.

Ананың ақ пәтиясы

Еле жас болы­ўына қарамастан жоқары мәнәўий дәрежеге ерискен Баязид Бастомий ҳәзиретинен бул мәртебеге қандай жеткени ҳаққында сорады.

АЙТПАСАМ ОРЫНСЫЗ БОЛАР...

Халық билимлендириў тараўын­да ислегеннен  кейин ең сүйикли газетамыз «Устаз жолы» болып та­былады.

БИЗ СОРАНҒАН КИТАПЛАР КЕЛДИ

«Устаз жолы» газетасында «Бабурды оқымаған бала Ўатан қәдирин қайдан билсин» атлы мақа­ламның жарық көргенин еситкенимде өзимди қустай жеңил сездим.

Жойбар ЗИЙРЕК ОҚЫЎШЫЛАРДЫҢ БАС ҚОСПАСЫ

Жақында Ташкент қаласын­да Жаслар орайында “Минис­трлик ҳәм оқыўшы жаслар” жойбары шеңберинде бас қоспа шөлкемлестирилип, оған улыўма орта билим бериў мектеплериниң 7-11-классла­рында билим алып атырған, Республикалық пән олим­пиадаларына қатнасып, же­ңимпазлықты қолға киргиз­ген оқыўшылар, Өзбекстан жаслар аўқамы Кеңеси айма­қлық Кеңеслеринде жумыс алып барып атырған Жаслар жетекшилери ҳәм “Камалак” сәрдарлары  қатнасты.

Президент сапарынан соң ХАЛЫҚТЫҢ ДЕНСАЎЛЫҒЫ БЕККЕМ БОЛСА...

Бурын шараятымыз дым аўыр, медициналық хызмет көрсетиў ушын жетерли имканиятымыз жоқ еди. Ҳәзир болса, жаңадан қурылған, жақтылы, жыллы, барлық қолайлықларға ийе заманагөй әсбап-үскенелер менен тәмийинленген имаратта сапалы медициналық хызмет көрсетип атырмыз.

Президент сапарынан соң ПЕРЗЕНТЛЕРИМИЗДИҢ ТӘРБИЯСЫ – БАСЛЫ ЎАЗЫЙПА

Быйылғы жылғы сапарында Журтбасшымыз Нөкис қаласын­дағы «Қумбыз аўыл» мәкан пуқа­ралар жыйынында қурылған көп қабатлы турақ жайлар ҳәм олардың биринши қабатында жайласқан бизиң мәмлекетлик емес мектепке шекемги билимлендириў мәкеме­синде болды.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  >  >>