Шегирме билет кимлерге бериледи?

  - 128


Президентимиздиң басшылығында Өзбекстанда ишки туризмди раўажландырыў, қалаберсе, халқымыз байрамларды мүнәсип күтип алыў, журтымыздың дыққатқа ылайық орынларына саяхат шөлкемлестириў, зиярат етиў, демалыс күнлерин мазмунлы өткериў мақсетинде кең имканиятлар жаратылмақта. «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ тәрепинен шегирме тийкарында билетлер сатылыў жолға қойылды. Быйылғы Наўрыз байрамы қарсаңында ҳәптесине бес күн ислеўши хызметкерлерге 21-марттан 24-март күнлери аралығында демалыс күнлери деп белгиленди. Саяхатқа шығыўды режелестирип атырғанларға шегирме билетлерди сатыў қашаннан басланатуғынлығы, улыўма жыл даўамында кимлерге шегирме-
лер берилетуғынлығы ҳаққында биз «Ўзтемирйўлйўловчи» АЖ Аралбойы филиалы баслығы И.Алланазаровқа мүрәжат еттик. Жасырарлығы жоқ, шегирме билетлер сатылыў пайытында, яғный, Жаңа жылдың қабатында билет табалмай сарсаң болдық, деген наразылықларды
да еситкенбиз. Усындай наразылықлар болмаўы ушын қандай ис-илажлар көрилип атыр деген саўалға ол төмендегише жуўап берди.

– “O’zbekiston temir yo’llari” АЖниң 2018-жыл 21-декабрь күнги буйрығына тийкар, 2019-жыл 21-марттан 24-март күнлери аралығында және 31-августтан 3-сентябрь күнлери аралығында жоқары тезликте жүриўши “Афросиёб” поездынан басқа жергиликли жөнелисте жүриўши барлық поездларда билетлер тарифине төмендегише байрам шегирмелери бериледи:
– п е н с и о н е р л е р , 1941-1945-жылғы урыс қатнасыўшылары және оларға теңлестирилгенлерге – 50%;
–жоқары оқыў орынлары студентлери, колледж ҳәм лицей оқыўшыларына, Өзбекстан Республикасының арнаўлы оқыў орынлары тыңлаўшыларына – 15%;
–шаңарағы менен саяхатқа шығыўшыларға (еки ямаса оннан артық адам – күйеўи және ҳаялы, күйеўи, ҳаялы ҳәм олардың 18 жасқа толмаған перзентлери, 18 жасқа толмаған перзент әкеси я анасы менен бирге болғанда) (неке штампы басылған паспорт нусқасын усынған ҳалда) - 15%; –жәмәәт болып саяхатқа шыққан кәрхана ҳәм мәкеме (4 адам ямаса оннан да артық буйыртпа усынған ҳалда) жумысшыларына-15%;

–жоқары тезликте жүриўши

“Афросиёб” поездына барлық тайпадағы жолаўшыларға – 10%.
Саяхатқа шығыўды режелестирип атырғанларға 2019-жыл 21-марттан 24-март күнлери
аралығында, 31-августтан 3-сентябрь күнлери аралығында Өзбекстан Республикасы аймағында жергиликли жөнелисте жүриўши барлық поездларға шегирмеге ийе билетлерде
жүриўши жолаўшылар 45 күн алдын (21-март сәнесине 5-февраль күнинен баслап, 22-
март сәнесине 6-февральдан баслап) алыўына болатуғынлығын мәлимлеймиз.
Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 18-январь күни “2017-2021-жылларда
Аралбойы аймағын раўажландырыў мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында”ғы ПҚ-2731-санлы қарары қабылланғанлығы көпшиликке мәлим. Улыўма жылдаўамында Қарақалпақстан Республикасы ҳәм Хорезм ўәлаятында турақлы түрде жасаўшы айырым тайпадағы (пенсионерлер, 1941-1945-жылғы урыс қатнасыўшылары және оларға
теңлестирилгенлерге, Чернобыль АЭС қатнасыўшылары, I, II және III топар майыплары ҳәм оларды гүзетиўшилерге, 16 жасқа шекемги балалығынан майыпларға ҳәм оларды қадағалаўшыларға, студентлерге ҳәм кем тәмийинленген шаңарақларға) пуқараларымыз
ушын 51/52/53/54-санлы Ташке н т - Қ о ң ы р а т - Т а ш к е н т , 55/56-санлы Ташкент-Ургенч-
Ташкент ҳәм 57/58-санлы Ташкент-Шават-Ташкент жолаўшылар тасыйтуғын поездларда
билетлер тарифине 50% шегир мелер берилди.
Қарақалпақстан Республикасы аймағынан ҳәр ҳәптениң шемби күни Ташкент-Москва,
шийшемби күни Ташкент-Саратов, пийшемби күни Ташкент-Волгоград жөнелислериндеги
халықаралық жолаўшы поезд- лары жөнелиси жолға қойылып, 2019-жыл 2-январь сәнесинен баслап “O’zbekiston temir yo’llari” АЖ Россия Федерациясы
ҳәм Қазақстан Республикасы аймағында халықаралық жөнелисте қатнаўшы поездларға
алдын ала сатылыў сәнесине қарап билет баҳаларына 2019-жылға төмендегише шегирмелер белгиленди.
1. Купе ҳәм ЛЮКС (СВ) вагонларда билет баҳасына шегирмелер:
* билетлерди поезд жүриў сәнесине
шекем 45 күннен 41 күнге
шекем аралықта сатып алғанларға
55% шегирме;
* билетлерди поезд жүриў сәнесине
шекем 45 күннен 31 күнге
шекем аралықта сатып алғанларға
45% шегирме;

билетлерди поезд жүриў
сәнесине шекем 30 күннен 6
күнге шекем аралықта сатып
алғанларға 35% шегирме.
2. Плацкарт вагонларда, тарифтиң
билет баҳасы ҳәм плацкарт
баҳасына шегирмелер:
* билетлерди поезд жүриў сәнесине
шекем 45 күннен 41 күнге
шекем аралықта сатып алғанларға
45% шегирме;
* билетлерди поезд жүриў сәнесине
шекем 40 күннен 31 күнге
шекем аралықта сатып алғанларға
35% шегирме;
* билетлерди поезд жүриў сәнесине
шекем 30 күннен 6 күнге ше-
кем аралықта сатып алғанларға
25% шегирме.
3. Купе, СВ ҳәм плацкарт вагон-
ларда билетлерди поезд жүриў
сәнесине шекем 5 күн яки он-
нан кем ўақыт аралықта сатып
алынған билетлерге 5% үстеме
(надбавка) қосылады.
Қойылған шегирмелер жергиликли
жөнелислерде қолланылмайды.
Жолаўшылардың қәўипсизлигин
тәмийинлеў ҳәм талапларын
қанаатландырыў мақсетинде
“O’ztemiryo’lyo’lovchi” акционерлик
жәмийети Аралбойы жолаўшыларға
хызмет көрсетиў
филиалы
ҳәр бир жөнелиске
билетлердиң сатылыў муғдарына
қарап, қосымша жолаўшы вагон-
ларды қосыў мүмкиншилигине
де ийе.


Жуўапты алған:
Б.АБДРЕЙМОВ.

Поделиться: