«NUKUS WINDOWS PROFIL» ЖУЎАПКЕРШИЛИГИ ШЕКЛЕНГЕН ЖӘМИЙЕТИ

  - 90


Халқымызды  кирип келген Жаңа 2019-жыл менен қутлықлайды. «AKFA» дүканы – «AKFA» компаниясының туўрыдан-туўры диллери.

Онда заманагөй ҳәр қыйлы реңде­ги, өлшемдеги, дизайндағы есиклер, мебеллер бар. Олар Италия, Германия, Түркия технологиялары жәрдеминде өз цехында ислеп шығарылады.

«NUKUS WINDOWS PROFIL» ЖШЖ жаңа жылда ҳәр бир шаңараққа пайызлы мебеллер менен сапалы есиклердиң кирип барыўының тәрепдары.

Поделиться: