ДАҒАЗА

  - 115


Қарақалпақ мәмлекетлик университети жанындағы педагог кадрларды қайта таярлаў ҳәм олардың
қәнигелигин жетилистириў аймақлық орайында 2019-жылдың 1-февраль сәнесинен баслап жоқары
мағлыўматқа ийе қәнигелер ушын «Мектепке шекемги билимлендириў мәкемелери тәрбияшысы» жөнелиси бойынша жумыстан қол үзген ҳалда 6 айлық «Кәсиплик қайта таярлаў» курсы шөлкемлестириледи. Ҳүжжетлер усы жылдың 31-январь сәнесине шекем қабыл етиледи.

Мәнзил: Нөкис қаласы, Ч.Абдиров көшеси, №1-жай, 2-бина, 130-хана.

Мағлыўмат ушын телефонлар:

0361 223-07-40, +99893 364-32-05,

+99897 474-19-19.

Поделиться: