Марҳумға берилген «Ескертиў»

Марҳумға берилген «Ескертиў» Бүгин пуқараларымыз тек Халық қабыллаўханаларына емес ғалаба хабар қуралларына да өзиниң мүрәжатларын билдирип атыр. Соңғы ўақытта газета редакциясына бир неше пуқаралар тәрепинен өтиниш-тилеклер менен наразылыққа толы хатлар...

Муғаллимге газета керек пе?

Бүгинги күнде Республикамызда шығып атырған газета-журналлардың кең аудиториясының бири, бул –  әлбетте, муғаллимлер жәмәәтшилиги болып табылады, сонлықтан да газетамыз редакциясы тәрепинен билимлендириў тараўы хызметкерлериниң усы мәселедеги пикирин билиў ушын олар...

Эффектив оқытыӯ ҳәм оқыӯдыӊ әҳмийети

Эффектив оқытыӯ ҳәм оқыӯдыӊ әҳмийети Эффектив билим бериӯ ҳәм нәтийжели билим алыӯдыӊ баслы элементлери неде деген сораўға педагогикалық көзқарасымды билдирип өтиўди мақул көрдим. Инглис тили пәни муғаллими ретинде мениӊ көзқарасым,...
«Газ есаплағыш»та ғы сергиз данлық

Биз кимге исенемиз? Әдетте көпшилик өзини ң тан ысына исене ди, тан ысы болмаса «пәнт жеп қал мадым ба?»  деген гүман турады ойында. Неге сондай, неге адамлар бирин-бири ал дайды? Ҳақыйқаттан да бир -бире ўге исеним жоғал ып барат ыр ма...?Марҳумға берилген «Ескертиў»

Марҳумға берилген «Ескертиў» Бүгин пуқараларымыз тек Халық қабыллаўханаларына емес ғалаба хабар қуралларына да өзиниң мүрәжатларын билдирип атыр. Соңғы ўақытта газета редакциясына бир неше пуқаралар тәрепинен өтиниш-тилеклер менен наразылыққа толы хатлар...

Муғаллимге газета керек пе?

Бүгинги күнде Республикамызда шығып атырған газета-журналлардың кең аудиториясының бири, бул –  әлбетте, муғаллимлер жәмәәтшилиги болып табылады, сонлықтан да газетамыз редакциясы тәрепинен билимлендириў тараўы хызметкерлериниң усы мәселедеги пикирин билиў ушын олар...

Эффектив оқытыӯ ҳәм оқыӯдыӊ әҳмийети

Эффектив оқытыӯ ҳәм оқыӯдыӊ әҳмийети Эффектив билим бериӯ ҳәм нәтийжели билим алыӯдыӊ баслы элементлери неде деген сораўға педагогикалық көзқарасымды билдирип өтиўди мақул көрдим. Инглис тили пәни муғаллими ретинде мениӊ көзқарасым,...
«Газ есаплағыш»та ғы сергиз данлық

Биз кимге исенемиз? Әдетте көпшилик өзини ң тан ысына исене ди, тан ысы болмаса «пәнт жеп қал мадым ба?»  деген гүман турады ойында. Неге сондай, неге адамлар бирин-бири ал дайды? Ҳақыйқаттан да бир -бире ўге исеним жоғал ып барат ыр ма...?

Марҳумға берилген «Ескертиў»

Марҳумға берилген «Ескертиў» Бүгин пуқараларымыз тек Халық қабыллаўханаларына емес ғалаба хабар қуралларына да өзиниң мүрәжатларын билдирип атыр. Соңғы ўақытта газета редакциясына бир неше пуқаралар тәрепинен өтиниш-тилеклер менен наразылыққа толы хатлар...

Муғаллимге газета керек пе?

Бүгинги күнде Республикамызда шығып атырған газета-журналлардың кең аудиториясының бири, бул –  әлбетте, муғаллимлер жәмәәтшилиги болып табылады, сонлықтан да газетамыз редакциясы тәрепинен билимлендириў тараўы хызметкерлериниң усы мәселедеги пикирин билиў ушын олар...

Эффектив оқытыӯ ҳәм оқыӯдыӊ әҳмийети

Эффектив оқытыӯ ҳәм оқыӯдыӊ әҳмийети Эффектив билим бериӯ ҳәм нәтийжели билим алыӯдыӊ баслы элементлери неде деген сораўға педагогикалық көзқарасымды билдирип өтиўди мақул көрдим. Инглис тили пәни муғаллими ретинде мениӊ көзқарасым,...
«Газ есаплағыш»та ғы сергиз данлық

Биз кимге исенемиз? Әдетте көпшилик өзини ң тан ысына исене ди, тан ысы болмаса «пәнт жеп қал мадым ба?»  деген гүман турады ойында. Неге сондай, неге адамлар бирин-бири ал дайды? Ҳақыйқаттан да бир -бире ўге исеним жоғал ып барат ыр ма...?

Марҳумға берилген «Ескертиў»

Марҳумға берилген «Ескертиў» Бүгин пуқараларымыз тек Халық қабыллаўханаларына емес ғалаба хабар қуралларына да өзиниң мүрәжатларын билдирип атыр. Соңғы ўақытта газета редакциясына бир неше пуқаралар тәрепинен өтиниш-тилеклер менен наразылыққа толы хатлар...

Муғаллимге газета керек пе?

Бүгинги күнде Республикамызда шығып атырған газета-журналлардың кең аудиториясының бири, бул –  әлбетте, муғаллимлер жәмәәтшилиги болып табылады, сонлықтан да газетамыз редакциясы тәрепинен билимлендириў тараўы хызметкерлериниң усы мәселедеги пикирин билиў ушын олар...

Эффектив оқытыӯ ҳәм оқыӯдыӊ әҳмийети

Эффектив оқытыӯ ҳәм оқыӯдыӊ әҳмийети Эффектив билим бериӯ ҳәм нәтийжели билим алыӯдыӊ баслы элементлери неде деген сораўға педагогикалық көзқарасымды билдирип өтиўди мақул көрдим. Инглис тили пәни муғаллими ретинде мениӊ көзқарасым,...
«Газ есаплағыш»та ғы сергиз данлық

Биз кимге исенемиз? Әдетте көпшилик өзини ң тан ысына исене ди, тан ысы болмаса «пәнт жеп қал мадым ба?»  деген гүман турады ойында. Неге сондай, неге адамлар бирин-бири ал дайды? Ҳақыйқаттан да бир -бире ўге исеним жоғал ып барат ыр ма...?